Quantum Oellarus Op & Frem

Quantum Oellarus Op & Frem

Quantum Oellarus Op & Frem. Mannskoret Quantum Oellarus Op & Frem er mer enn bare et mannskoret. Vi er en høyst sosial guttegjeng som finner på mye sprell og morro! Vi har vår egen bar og arrangerer flere happenings i løpet av året, ofte med dame-korene vi deler hus med.

Generalforsamling avholdes på CB-kjelleren hvor ølkranene er på rette siden av baren. I Quantum legger vi vekt på å synge bra og påtar oss flere celebre oppdrag. Blant annet skal vi synge på Kilden høsten 2012. 

Det er allikevel intet krav om at en har sunget tidligere for å bli en Quanter. Gjerne gå inn på vår hjemmeside www.mannskoretquantum.com hvis du vil vite mer om oss. Takk!

Hilsen Capitano

Quantum Opptak Qvilhadeg vår 2013

No comments