Protokoll fra Allmøte 28 August 2017

Protokoll fra Allmøte 28 August 2017

Bilder av SP 2016 - 5

 

Protokoll fra Allmøte i Studentorganisasjonen i Agder 28.august 2017

 

Sted: Lilletunstova, Kristiansand

Tilstede: 10 semesterregistrerte studenter

 

Sak.1 Valg av ordstyrer

Kai Steffen Østensen ble enstemmig valg som ordstyrer

 

Sak 2. Valg av referent

Irene Bredal ble enstemmig valgt som referent

 

Sak 3. Supplering av Studentparlamentet 2017

Forslag til vedtak

Studentene ved Universitetet i Agder godkjenner at STA-styret kan supplere Studentparlamentet 2017.

 

Det ble levert to tilleggsforslag fra salen, begge var foreslått som leddsetninger etter STA-styrets opprinnelige forslag.

Forslag A: Dersom det er flere kandidater enn plasser velges kandidatene ved loddtrekking

Forslag B: Kandidater vurderes skjønnsmessig etter innsendt kandidatskjema

 

  1. Voteringsrunde: STA-styrets opprinnelige forslag falt enstemmig
  2. Voteringsrunde: Forslag A og B ble satt opp mot hverandre. Forslag A fikk 3 stemmer og forslag B fikk 7 stemmer

 

Da Universitets- og høyskoleloven, § 4-1(2) sier at forslag i et allmøte skal være enstemmig, var det ingen av forslagene som ble vedtatt. Allmøte ønsket å gjennomføre en voteringsrunde til.

 

  1. Voteringsrunde: Forslag A fikk 1 stemme og forslag B fikk 9 stemmer.

 

Det var dermed ikke enstemmig enighet rundt hvilket forslag en skulle gå for, og allmøte ble avsluttet. STA-styret kan av denne grunn ikke supplere Studentparlamentet 2017.

No comments