Pressområde

Pressområde

Meget viktig for studentene

 02.09.11 ble det klart at Kunnskapsdepartementet, med Forsknings-og høyere utdanningsminister, Tora Aasland vil definere Kristiansand som et pressområde.

 Dette er et meget viktig og nødvendig vedtak, for å sikre realisering av Gimle 3,og dermed studentene flere studentboliger i regi av Studentsamskipnaden i Agder, sier Øyvind Berdal, leder av Studentorganisasjonen i Agder.

 I at Kristiansand defineres som et pressområde ligger det at man blir statlig finansiert som andre storbyer som Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

 ”Det har vært svært viktig for oss at Kristiansand defineres som et pressområde, da vi er opptatt av at dekningsgraden i Kristiansand, som er på 14 prosent, stiger, og at flere studenter kan benytte seg av det gode tilbudet en bolig i samskipnaden er. Alternativet er det private marked, hvor prisene er høyere og hvor markedet kan være uoversiktlig, sier Berdal.

Hør radioinnslaget fra NRK Sørlandet med Øyvind Berdal (spol frem til 44:47)

No comments