Nytt Alibistyre

Nytt Alibistyre

Under fellesrådsmøtet for alle studentaktiviteter den 10. mai ble det i tillegg til ordinær agenda også avholdt valg av nytt styre i Alibiet.

I over ett år har Petter Hærnes vært eneste styremedlem i Alibiet. Petter har lagt ned en bemerkelsesverdig innsats, noe STA er veldig takknemlige for.

Alibiet er kanskje mest kjent som det røde brakkebygget rett ovenfor Stiften. Mange av studentaktivitetene og linjeforeningene har kontorplass her. I tillegg er det mulig å leie et felles oppholdsrom til diverse aktiviteter. For leie av Alibiet se alibiet.no.

Det nye styret i Alibiet består nå av følgende studenter:

Leder: Christian Sivertsen

Nestleder: Mathias Gjems Krogstad

Økonomiansvarlig: Thore Joa

IT-ansvarlig: Gunnar Asbjørn Bergstrand

No comments