Nå har vi muligheten til å løfte UiA til nye høyder!

Nå har vi muligheten til å løfte UiA til nye høyder!

Bokstav A mot himmel

Det skal dette halvåret utarbeides en ny strategi for Universitetet i Agder 2016-2020. Det vil torsdag 28. januar arrangeres allmøter for å informere om prosessen, hvor alle studenter og ansatte inviteres til å delta.​ Vi i STA oppfordrer alle studenter som har mulighet til å møte opp og være med å direkte bidra til UiAs nye strategi!

​​Shroll down for english version.

Både studenter, ansatte og våre samarbeidspartnere inviteres til å delta i en bred og åpen strategiprosess. Hovedmålet med prosessen er å utvikle felles visjon, mål og prioriteringer for UiA frem mot 2020. Prosessen skal også bidra til helhet og sammenheng mellom universitetets strategi og fakultetenes egne mål.

En forutsetning for en vellykket prosess er at hele universitetssamfunnet, eksterne aktører og samarbeidspartnere engasjerer seg i prosessen, deltar i møtene og kommer med innspill til arbeidet. Allmøtet torsdag er første mulighet til å få innsikt i organisering, tidsplan og framdriften for strategiprosessen.

Styret for Universitetet i Agder skal behandle organiseringen og tidsplanen for arbeidet med strategiprosessen i sitt møte 27. januar, og det vil bli gitt informasjon om styrets vedtak under allmøtene.
​UiAs siste strategidokument Strategi for Universitetet i Agder 2010-2015 hadde varighet frem til nyttår 2015, og målet er at den nye strategien skal vedtas av styret i juni 2016.

Allmøtene avholdes torsdag 28. januar:

  • Campus Kristiansand: B1 001 kl. 1230 – 1330
  • Campus Grimstad: A2 135 kl. 1430 – 1530

—————————————————————————————-
General meetings about the strategy process

In the next six months a new strategy for the University of Agder 2016 – 2020 will be developed. In order to inform both students and staff about the strategy-development process, we arrange general meetings in Kristiansand a​nd Grimstad on Thursday 28 January. This is a unique opportunity to influence the future development of our university.

Students, staff and our cooperation partners are invited to participate in an open strategy process where the main goal is to develop a common vision, common goals and priorities for the next four years. The process is also intended to contribute to the unity and cohesion between the university’s strategy and the aims of the faculties.

A precondition for a successful process is that the entire university as well as external actors and partners are getting involved by participating in meetings and contributing to the work. The general meeting on Thursday is the first opportunity to get to know about the organization, the time-frame and the work schedule of the strategy process.

The University Board will discuss the organisation and the time-frame of the strategy project in its meeting on 27 January, and information about the board’s decisions will be given in the general meetings the next day.

UiAs previous strategy document, Strategy for the University of Agder 2010 – 2015, was valid until New Year 2015, and it is our goal that the new strategy will be adopted by the board in June 2016.

The general meetings will be arranged 28 Jan​uary:

  • Campus Kristiansand: B1 001 kl. 1230 – 1330
  • Campus Grimstad: A2 135 kl. 1430 – 1530​

No comments