Mercurius

Mercurius

Mercurius er linjeforeningen for økonomistudentene ved Handelshøyskolen, både bachelor- og masterprogram studenter, og har over 600 medlemmer. Målsettingen med foreningen er å skape et kreativt engasjement, godt samhold og felles identitet blant studentene. Mercurius skal også være et bindeledd mellom studentene og næringslivet. Foreningen gjennomfører hvert år en rekke arrangementer, både av faglig og sosial art. Blant annet står foreningen for Norge på Nytt-konferansen. I tillegg arrangerer Mercurius bedriftspresentasjoner, og arrangerer Karrieredagen ved UiA Kristiansand.

For nye studenter blir det første møtet med Mercurius gjennom fadderuken(e) i forbindelse med studiestart. Her legges det godt til rette for at nye og gamle studenter skal bli kjent med hverandre gjennom en rekke aktiviteter og arrangementer.

Det er gode muligheter for å engasjere seg i Mercurius, enten ved å stille til valg i styret eller ved å bli med i et av utvalgene. Det vil gi god erfaring og mye moro!

Mercurius ble i 2008 kåret til landets beste studentforening for økonomistudenter!

For mer informasjon: www.mercurius.no

Mercurius bilde

Mercurius is the studentaccociation for the Economic students at the University of Agder, campus Kristiansand. The vision for Mercuius is to connect the students with the business world, and to gather students in both social and academic arenas. Every year Mercurius have their annual business conference ”Norge på Nytt” as well as we organize business presentations and the career fair ar the University. With over 600 members, Mercurius is the largest studentassociation at UiA campus Kristiansand, and involves both Norwegian and international students.

For more information: www.mercurius.no

No comments