Marsnytt fra STA-styret

Marsnytt fra STA-styret

Her kommer litt forsinket marsnytt fra STA-styret. Det skyldes en viss påskeferie, og vi i STA-styret håper dere har nytt fridagene og hatt en strålende fin påske.

På torsdag i forrige uke utlyste vi vårens RSU-valg, hvor det blant annet skal velges nytt STA-styre som skal fungere i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016. Jeg vil derfor også skrive litt kort om hva det innebærer å sitte i styret til dere som kunne tenkt dere og stille – men som også lurer litt på hva det bringer med seg litt mer konkret. Hvis du klikker her, finner du hvilke verv som skal fylles og litt enkel informasjon om hvert enkelt av dem. Her er det mange spennende verv med ulikt innhold – noe for de fleste!

992975_574053115950638_279485696_n

Styret som sitter i dag har ett styremøte i uka, i tillegg til Studentparlamentmøter som i dag er én onsdagskveld i måneden. Møtedatoene for Studentparlamentet blir vedtatt av parlamentet på årets første møte. Annehvert møte er på Campus Grimstad, og annehvert møte er på Campus Kristiansand. Mellom SP-møtene jobber vi blant annet med å forberede saker til disse. Studentparlamentet kan selv melde opp saker, eller så tar vi selv opp en rekke ulike saker som berører studentene på ulike måter. Vi har også noen «rutinesaker», som blant annet behandling av styringsdokumentene, regnskap og budsjett. Noen saker er rene informasjonssaker, andre er diskusjonssaker og i noen saker skal det også fattes vedtak. Sakene fordeles i styret slik at hver sak har én saksbehandler.

Tilbake til mars. Det begynner allerede å bli en stund siden! Jeg (Charlotte) jobber fortsatt med hjemmesiden vår som skal bli flunka ny i nærmeste fremtid. Vi har en webdesigner på saken, og vi jobber med justeringer av et design hun har laget nå. I tillegg har jeg stått på stand for å representere Studentorganisasjonen på «Åpen Dag» i Kristiansand sammen med Mari og Christine. Ellers produserer jeg jevnt og trutt innhold på hjemmesiden, på sosiale medier og sørger for at relevant informasjon finner veien ut til studentene.

Ruben startet mars med ledersamling i NSO, hvor temaer som strukturmelding, psykisk helse og Landsmøtet var hovedtemaer. Han har også vært på tur med rektoratet og dekanatet til Aalborg. På denne turen lå fokuset på internt strategi-arbeid, samt jobbing mot en ny samarbeidsavtale med Aalborg universitetet. Ruben hadde blant annet et møte med «Uddannelsespolitisk ordfører» ved Aalborg Studentersamfund, hvor det ble diskutert intern organisering, finansiering og dimensjonering av høyere utdanning i Norge og Danmark.

Måneden har vært preget av det kommende Landsmøtet i Norsk Studentorganisasjon (NSO) for flere av styremedlemmene – Ruben, Tine og Christine. De har alle vært på flere formøter med Agderdelegasjonen. Landsmøtet kan du lese mer om på NSO sin hjemmeside her. Ruben er også medlem av vedtektskomitéen i NSO, og har i den forbindelse deltatt på to av NSOs regionsmøter. Han har også jobbet med organisering av en delegasjonsledersamling i Oslo, som avholdes 14. april. Flere Agderstudenter stiller til valg i en rekke NSO-verv – noe som er svært positivt, og har skapt oppmerksomhet i ledelsen ved UiA.

Videre har Ruben deltatt på Nettverkskonferansen for Likestilling «Talenter i spill» sammen med Christine, hvor fokuset lå spesielt på kjønn. Som nevnt i tidligere innlegg har STA fått gjennomslag for et eget studiepoenggivende emne for tillitsvalgte ved UiA. I mars holdt Ruben forelesning i dette emnet om hvordan jobbe med studentpolitikk og bli hørt som tillitsvalgt. Videre sitter han i styringsgruppen for «ORG-15», og deltok på heldagsseminar hvor gruppen tok for seg innspill fra ORG-15 sine fire undergrupper.

Sammen med lokalleder i Grimstad har Ruben også vært i møte med Universitetsdirektøren og driftsavdelingen for å utforske mulighetene for et studentdrevet hus i Grimstad. Først og fremst jobbes det for mer lagringsplass til studentaktivitetene ved Bluebox. Sist, men ikke minst, har han jobbet med å skaffe innledere og økonomisk støtte til Studentenes Utdannings- og Kunnskapsutviklingskonferanse 2015 – som arrangeres på Kilden i mai! Mer informasjon om denne konferansen kommer i nærmeste fremtid.

SUKK-info

Christine sin marsmåned har vært preget av likestilling. Hun har blant annet deltatt på NSOs vårkonferanse hvor mye fokus lå på kvalitet i utdanningen, samt at hun deltok i en gruppe som jobbet med spørsmål knyttet til likestilling. Arbeidet hun har vært med på i ORG-15 ble også ferdigstilt i mars. Eller har det vært rutinemessig arbeid med studentaktivitetene.

Mari har jobbet med mye med tillitsvalgtråd (og også deltatt på noen av disse), og det kommende RSU-valget. Hun har også jobbet med et brev til alle relevante aktører på UiA om for dårlig system med tanke på kartlegging av de tillitsvalgte. Videre har hun svart på diverse mail fra tillitsvalgte – og synes det er veldig bra at tillitsvalgte tar kontakt når det er noe de er usikre på.

Tine har vært på møte i læringsmiljøutvalget (hvor det på valgforsamlingen i mai skal velges 3 nye representanter med 3 varaer. Læringsmiljøutvalget er underlagt universitetsstyret og skal bidra til å overvåke og bedre studentenes læringsmiljø. Dette kan være fysiske, psykososiale, undervisnings-og velferdsmessige forhold. Det blir gitt møtegodtgjørelse.) Her fikk hun frem at studentene trenger mer leseplass i eksamensperiodene, og at undervisningsmetodene må forbedres. Som svar fikk hun at penger skal investeres i sistnevnte. Tine har også vært på vårkonferansen til NSO i Oslo. Her deltok hun på bolken som handlet om fag- og forskningspolitikk. På «Åpen Dag» ved UiA holdt hun foredrag om overgangen fra videregående skole til høyere utdanning, og om studentdemokratiet og studentengasjementet ved universitetet. Videre var hun i møte med Grimstad kommune like før påske, hvor hun blant annet konfronterte AKT om de høye bussprisene. KRSby skrev en sak om dette – og den kan du lese hvis du klikker her.

Mirela-nytt kommer så fort vår internasjonalt ansvarlige er tilbake i landet – hun har nemlig tilbrakt påska i Sør-Amerika!

No comments