LMTD

LMTD

LMTD_LOGO

LMTD – Linjeforeningen for Multimediateknologi og -design, har som mål å tilby multimediastudenter et sosialt og faglig tilbud utenfor de vanlige studierammene. Vi ønsker å skape et fellesskap innad i studieretningen, og mellom de ulike fagfeltene, hvor studenter fra alle trinn kan føle seg hjemme. Samtidig ønsker LMTD å være et bindeledd mellom studenter og bedrifter, og være med å fremme faglig interesse.

Hvorfor være medlem?

Hvorfor ikke? Linjeforeningen er gratis, plikter ikke til noen oppgaver og det eneste du må gjøre er å melde deg på. Du vil få informasjon om aktiviteter tilhørende LMTD, både faglige og sosiale.

I LMTD har vi åpnet for å ha flere faggrupper gående til enhver tid. Det betyr at mulighetene for å lære er svært gode. Om du er er interessert er det muligheter for å lære seg mer om blant annet:

  • Foto og video
  • Web og programmering
  • Design

I tillegg får du et uvurderlig nettverk blant både studenter og ansatte på UiA og i næringslivet, og du får muligheten til å tilegne deg unik kunnskap om mediamiljøet i Agder og resten av landet.

Kontaktinfo:

Facebook

lmtd.uia@gmail.com

No comments