Liberale Studenter

Liberale Studenter

Kristiansand Liberale Studenter. Synes du at folk skal få bestemme over sine egne liv og ha like rettigheter uavhengig av rase, kjønn, seksuell legning, religion? Har du noe du brenner for, liker du en god diskusjon eller er du bare nysgjerrig?

Liberale Studenter har nylig startet opp lokallag ved UiA i Vest- og Aust-Agder og søker stadig flere medlemmer! 

Liberale Studenter har et tett samarbeid med Venstre, men det er en uavhengig gruppe og studentlaget bestemmer selv hva de vil drive med. Derfor har du som medlem stor påvirkningskraft og dine kampsaker kan fort bli kampsaker både for Liberale Studenter UiA, andre Liberale Studenter, lokallag i Vest-Agder og Aust-Agder

Medlemmene bestemmer selv hva som skal skje i Liberale Studenter. Vi i Liberale Studenter er av den oppfatningen at vårt moderparti Venstre er det eneste sanne akademiske parti, altså for de som studerer ved universitet eller ved høyskoler. Og derfor håper vi så klart å engasjere enda flere av dere studerende. 

Ønsker du mer detaljert informasjon, eller har andre spørsmål, så er det bare å henvende seg til: Magne Bartlett på tlf 47 60 93 20 eller på e-post: magne_trix@hotmail.com eller gå inn på følgende side: http://www.venstre.no/austagder/artikkel/14504

 

No comments