Legesenter til UiA

Legesenter til UiA

campus-kristiansand_fullwidth

I dag feirer vi gjennomslag for studentene!

I formannskapsmøtet i dag, 6. desember vedtok politikerene i Kristiansand kommune at det skal etableres legesenter på UiA Gimlemoen.

Etableringen av et legesenter på campus er et kjempetiltak for å løfte studenthelsen. Vi gleder oss til det kommer et legesenter på Gimlemoen, dette er et gode for alle innbyggere, og spesielt godt for studentene som nå vil finne legesenter i umiddelbar nærhet til universitetet! Forteller en tydelig engasjert studentleder, Kai Steffen Østensen.

Opprettelsen av et legesenter i nærheten av campus er en sak som studentorganisasjonen (STA) har jobbet lenge for, og et godt politisk samarbeid med kommunen, samskipnaden (SiA), og universitetet har ført til dagens viktige studentgjennomslag.

NRK Sørlandet, tekst

NRK Sørlandet, lyd

Formannskapet tilsluttet seg enstemmig til følgende vedtak:

1. Formannskapet tar saken til orientering.

2. Formannskapet gir sin tilslutning til administrasjonens vurderinger, og ber administrasjonen bistå SIA/UIA i etablering av legesenter på Gimlemoen.

3. Formannskapet ber administrasjonen om knytte en ny fastlegehjemmel til dette legesenteret hvis det er grunnlag for det.

 

 

 

No comments