Landsmøtet 2011

Landsmøtet 2011

25-27. mars ble Landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon (NSO) arrangert i Tønsberg. Fra UiA deltok 9 flinke og engasjerte delegater. STA ønsker å gratulere den ene delegaten, Kristine Marie Berg, med vervet som medlem av Velferds – og likestillingskomitè for 2011/12 :-)

I løpet av møtet ble blant annet følgende saker vedtatt:

  • Arbeidsprogram
  • Organisasjonserklæring
  • Budsjett
  • Politisk plattform for organisering og dimensjonering av høyere utdanning i Norge

Det ble også valgt et Arbeidsutvalg, som skal sitte fra og med 01.juli. STA gratulerer det nye utvalget og håper på et godt samarbeid for 2011/2012 :-)

Du kan lese mer om det nye arbeidsutvalget og NSO her:

No comments