Julia Mellemstrand Hæstad

Julia Mellemstrand Hæstad

Julia Mellemstrand Hæstad

Sykepleie, bachelor

Hvorfor skal jeg stemme på deg?

Jeg er en engasjert og ressurssterk person og jeg har lyst til å fremme saker som omhandler vår hverdag som studenter.

Hvilke saker vil du kjempe for hvis du blir valgt?

I dag lever vi i et prestasjonssamfunn og det stilles krav til oss på flere ulike arenaer. Dette kan være en utfordring for mange. Jeg ønsker derfor å rette fokus på hvordan vi kan forbedre det psykososiale læringsmiljøet. Jeg vil også jobbe for at vi kan skape en felles uformell plattform hvor man kan få råd mht de vanskelige prioriteringene man må gjøre som student med fokus på mestring.

Hva er den største utfordringen i din hverdag som student?

Min største utfordring er tid. Døgnet består av 24 timer. Hverdagen er så hektisk for oss som er studenter og vi rekker ikke å gjøre alt vi gjerne skulle ha gjort. Derfor er det viktig å legge opp en strategi mht hvordan man kan være mest mulig effektiv, men at man også har fokus på å styrke mestringsfølelsen vår.

Hvilke personlige egenskaper kan du tilføre vervet som studentrepresentant?  

Jeg er pålitelig, omsorgsfull, reflektert og engasjert. Vi har alle forskjellige egenskaper. Det hadde vært fantastisk dersom vi som sitter i studentparlamentet kan se på hverandres egenskaper som ressurser. Da vil vi utvikle oss som mennesker men også gjøre en bedre innsats for våre medstudenter.

 

Why should I vote for you?

You should vote for me because I`m committed and dedicated. I want to promote causes that are important for us as students.

What are the causes you want to fight for if you get elected?

Our society today demands positive results. They also demand positive results from us as productive members of society. It can be challenging to handle all the demands that society want us to fulfill. I want to focus on how we can improve our psyche when it comes to our performance in regards to school and the pressure that we face. I want to create an informal platform where we as students can get advice on how to handle difficult priorities, and how we can succeed.

What are the main challenges you have as a student?

My main challenge is time. One day consists of 24 hours. Our daily life is so hectic, and we are often unable accomplish everything we want in one day. It`s important to form a strategy on how we can be efficient, and also have in mind that it`s important to strengthen our sense of achievement.

What are the personal qualities you can bring in to the post as a student representative?

I am reliable, caring, and committed. All of the representatives have different qualities. It`s important that all of the representatives embrace each quality in each other and see each quality as a resource. I think that`s necessary and will help us grow. It will also improve our ability to do the best job we can for our fellow students.

No comments