Januarnytt fra STA-styret

Januarnytt fra STA-styret

Januar forsvant på et blunk, og etterlot seg både snø og minusgrader på det glade sørland. Vi er allerede godt i gang med februar, og det er på tide og introdusere en liten nyhet her på stastudent.no. Det er mange som lurer på hva STA-styret egentlig er, og hva vi driver med i det lille bygget på toppen av bakken i hver vår kontorstol. Med bakgrunn i dette kommer informasjonsansvarlig til å poste et lite innlegg om hva styret har jobbet med (utover vanlig drift) siden sist i begynnelsen av hver måned. Dette både for at alle som ønsker skal få litt innsyn i hva vi bruker tiden vår på, og for at flere skal få et innblikk i hva STA egentlig er.

1510585_10152988335558762_4085893284888956448_n

Nytt av året er at hele STA-styret har fått stillingsprosenter, og derfor også flere gjøremål. Tidligere har leder vært i 100% stiling, og nestleder har hatt 50%. Fra og med januar ble også informasjonsansvarlig, tillitsvalgansvarlig, internasjonalt ansvarlig og velferdsansvarlig lønnede stillinger på 27,5 %. I tillegg har leder av lokalavdelingen vår, STA Grimstad, fått en stilling på 20%. Forslag til nye arbeidsoppgaver og nye stillingsbeskrivelser er derfor noe vi har jobbet en del med i løpet av den siste måneden.

Nytt kalenderår bringer med seg nytt studentparlament, og siste helga i januar (23.-25.) var vi i Ålborg sammen med en del av de nye representantene, både faste og vara. Med oss hadde vi også valgkomitéen og en representant fra Norsk Studentorganisasjon (NSO). Helga brakte med seg opplegg fra morgen til kveld, både faglig og sosialt, og tilbakemeldingene var gode. Studentparlamentet (SP) er det øverste studentpolitiske organet ved UiA, og det er disse som fatter beslutninger og vedtar saker på vegne av studentene. I år har SP vedtatt en møteplan som innebærer fire møter i semesteret, og det blir derfor ett møte i måneden. STA-styret har en utøvende funksjon, og jobber blant annet med saker mellom disse SP-møtene. Per i dag har vi ett styremøte i uka. I Danmark ble SP blant annet introdusert for STAs fire styringsdokumenter (politisk måldokument, valgreglement, økonomireglement og vedtekter) og fikk et innblikk i hvordan UiA er organisert. Blant de faglige godbitene var også en innføring i tale- og debatteknikk. Hele helga munnet ut i årets første SP-møte på søndagen. Her ble det blant annet diskutert hvorvidt STA skal ha politikk på hva vi mener om bruk av religiøse plagg i undervisningssammenheng, og det ble vedtatt en resolusjon om overholdelse av sensurfrist ved eksamen. En resolusjon er en fellesuttalelse som f.eks. sier noe om hva en organisasjon mener om noe: I dette tilfellet hva vi mener om at flere studenter ved UiA opplever at sensurfrister ikke blir overholdt.

Andre oppgaver har vært mer spesifikke for de ulike vervene. Utover stillingsbeskrivelser og oppstartseminar har tillitsvalgansvarlig Mari jobbet med henvendelser fra tillitsvalgte, og svart på spørsmål og hjulpet med utfordringer disse måtte ha. Hun har også jobbet med «ORG-123 Medvirkning og ledelse i kunnskapsorganisasjoner«, ett rykende ferskt emne som vil være mulig å ta for alle tillitsvalgte som måtte vise interesse. Velferdsansvarlig Christine har jobbet mye med forberedelser til «Aktivitetens dag«, som gikk av stabelen på begge campus onsdag 28. januar. Her fikk alle studentaktivitetene som ønsket det muligheten til å stå på stand og vise seg frem for alle studentene. Nestleder Tine hadde hovedansvaret for oppstartseminaret i Danmark, og har naturligvis jobbet masse med dette. I tillegg har hun som økonomiansvarlig ført opp STA sitt budsjett for 2015, og ført regnskapet for 2014. Dette er nå hos revisor, og skal godkjennes av SP på neste møte 18. februar. Videre har hun også bidratt til Aktivitetens dag, samt hjulpet flere studentaktiviteter med å bytte kontodisponenter (dette skjer hver gang en aktivitet får ny økonomiansvarlig).

Informasjonsanvarlig Charlotte/ undertegnede har jobbet med planer for nytt design her på stastudent.no, og har i den sammenheng vært i møte med webdesigner. I løpet av våren vil hjemmesiden vår få et litt mer tidsriktig design, og viktigst av alt: Den vil bli mer visuell, og langt mer brukervennlig. Nå skal det bli enklere å finne frem til den informasjonen du trenger!  Videre har jeg jobbet litt med infoslides (det er jeg som lager alt som dukker opp på skjermene i kantina og vrimlehallen på vegne av STA) og plakat i forbindelse med blant annet Aktivitetenes dag.

Internasjonalt ansvarlig Mirela har tilbrakt mye tid med de internasjonale studentene, og vært på flere sosiale og faglige arrangementer med disse arrangementer. Hun har blant annet holdt presentasjon om STA for de nye internasjonale studentene på Orientation Day. Generelt opplever hun og få flere henvendelser nå enn tidligere i vervet sitt, og trives godt med det. Videre har hun holdt innlegg for Internasjonal Avdeling Lillesand, sammen med leder Ruben, hvor de mener at Internasjonal Avdeling børe være om 10 år. Hun har også hatt møte med Internasjonal Avdeling og Erasmus Student Network (ESN) omkring inkludering av internasjonale studenter i lokalsamfunnet. Sammen med resten av styret deltok hun på Aktivitetens Dag, som hun i forkant jobbet aktivt med å promotere for de internasjonale studentene.

Mannen på toppen, Ruben, har blant annet vært på ledersamling med Norsk studentorganisasjon (NSO), hvor strukturmeldingen (strukturen på høyere utdanning i Norge) var noe av det som ble tatt opp. Han har også blitt intervjuet av studentavisen Unikum. Videre har han vært i heldagsmøte med fellesadministrasjonen og fakultetsdirektørene, hvor det blant annet ble pratet om ulike utvalg som skal settes ned. Sammen med Christine var han på Agderkonferansen på vegne av STA, og han har vært i kontakt med Kilden angående en samarbeidsavtale mellom Kilden og UiA.

Er det noe dere lurer på er det bare å ta kontakt med oss i styret eller sekretariatet – ingen grunn til  nøle. Dere finner både e-postadresser og telefonnumre her.

Styrebilde STA-Bygget

Sammen har vi også gledet mang en fattig student ved å dele ut pallevis med studentposer fylt med alt fra sjokolade til tannkrem!

No comments