Invitasjon til Sikkerhetskonferanse

Invitasjon til Sikkerhetskonferanse

Sikkerhetskonferansen ønsker å invitere dere med på en spennende og lærerik dag! 
Sikkerhetskonferansen retter seg primært mot studenter og unge yrkesaktive med interesse for forsvar og samfunnssikkerhet. Konferansen er gratis og holdes onsdag 12.mars kl.11:00-16:00 på Universitetet i Agder – Grimstad i auditorium A2. Alle er hjertelig velkommen, men husk å melde dere på.


PROGRAM i grove trekk:
– Sikkerhetspolitiske utfordringer for Norge og NATO 
v/ Professor Janne Haaland Matlary, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo og  professor II ved Forsvarets Høgskole.
– Internasjonal terrorisme 
v/ Politiets Sikkerhetstjeneste, PST
– Cyber warfare – hvilke trusler kan vi møte?  
v/ Generalmajor Roar Sundset


Påmeldingsfristen er mandag 10. mars 2014.
Ta kontakt på hjk@losmail.no eller tlf 93 00 36 16 og oppgi navn, e-post, alder og studie/yrke.
For mer informasjon, se her: Invitasjon Sikkerhetskonferanse UIA 2014

No comments