Inkluderende studiestart for alle

Inkluderende studiestart for alle

inkluderende studiestart

For et par uker siden signerte STA en avtale om inkluderende studiestart for alle.  Avtalen ble signert av en rekke aktører som skal arbeide for å gjøre studiestart best mulig for nye og gamle studenter i august.

Initiativet bygger på visjonene om at Universitetet i Agder, sammen med sine samarbeidspartnere, skal være et universitet der alle studenter, uavhengig av bakgrunn, skal føle seg som en del av studiemiljøet – både i og utenfor forelesningssalene.

Det første semesteret i ny by og på nytt studiested, og grunnlaget som legges de første ukene, er avgjørende for å redusere frafall i høyere utdanning. Det er i disse ukene man etablerer bekjentskaper for resten av studietiden.

– Avtalen er viktig fordi den forplikter alle partene som arbeider med studenter, til å sette nettopp studentene først. Vi vet at en god studiestart er grunnsteinen for om studenter blir en del av, eller ikke blir en del av, studiemiljøet på UiA, sier leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA), Kai Steffen Østensen.

Avtalen kommer blant annet som en konsekvens av mobbetallene som ble lagt frem tidligere denne våren, og som viser at hele 9 % av studentene i norsk høyere utdanning blir mobbet. Følelsen av å bli ekskludert er noe av det som går igjen oftest.

– Det er viktig at nye studenter føler seg inkludert og ivaretatt fra dag én. Vi vet at desto lenger tid det tar før man knytter vennskap, desto høyere blir terskelen til å gjøre det senere i studietiden, forsetter Østensen.

I tillegg til STA og UiA, har også Studentsamskipnaden i Agder og fadderordningene ved begge campus signert avtalen. Partene mener selv at suksess først kommer når man drar i samme retning. Fadderordningen er et av de første møtepunktene for nye studenter og fadderne arbeider målrettet for at alle skal føle seg ivaretatt i studiestarten.

– Vi ønsker at alle nye studenter skal føle seg velkomne og trygge i fadderukene. På den måten blir de lettere inkludert i studiemiljøet og trives bedre resten av studietiden, både faglig og sosialt, avslutter leder av fadderstyret i Grimstad, Nora Rogne.

 

Inkluderende studiestart-kopi

 

No comments