Informasjonsmøte om HiT-samarbeid eller fusjon

Informasjonsmøte om HiT-samarbeid eller fusjon

Det avholdes et informasjons-/høringsmøte for studentene onsdag 11. mai på Gimlemoen, kl. 15-16 i B1 001.

Utredningen om et nærmere samarbeid eller muligheter for fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder ble lagt fram 7. april. Det pågår nå en høringsrunde ved HiT og UiA, der høringsfristen er satt til 1. juni 2011.

Utredningen vil videre bli drøftet av universitetsstyret i et felles styreseminar med Høgskolen i Telemark i senere i mai, og endelig behandlet i universitetsstyret 22. juni.

No comments