Indøk Sør

Indøk Sør

Indøk Sør er linjeforeningen for sivilingeniørstudiet i Industriell Økonomi og Teknologiledelse (Indøk) ved Universitetet i Agder, Grimstad. Linjeforeningen ble etablert våren 2004 og skal være et knutepunkt mellom næringslivet, Universitetet i Agder og studentene ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse.

Linjeforeningen jobber for å supplere indøkstudiet med relevant kunnskap og erfaring fra næringslivet gjennom bedriftsbesøk, profiliere studiet mot næringslivet og samtidig legge
til rette for et godt sosialt miljø blandt studentene.

Indøk Sør arrangerer en rekke ulike arrangementer gjennom året, både faglig og sosialt. Indøk Sør vil ta imot nye studenter ved studiestart og legge til rette for å skape et godt fellesskap blant nye og gamle studenter.

Et av høydepunktene i løpet av studietiden er 4. klasses utenlandstur til en destinasjon som studentene selv velger. Her er linjeforeningen med å bistå økonomisk og studentene står for hele planleggingen av turen.

Alle Indøk-studenter ved UiA blir automatisk medlem av Indøk Sør. 

Ønsker du mer informasjon, kontakt leder Hilde Arnesen på leder@indok-sor.no eller sjekk ut vår hjemmeside www.indok-sor.no

STATUS  - Indøk Sør Styret

No comments