Hieronymus

Hieronymus

Logo for Hieronymus

Linjeforeningen Hieronymus har som formål å styrke de faglige og sosiale båndene mellom oversetterstudentene ved UiA. Linjeforeningen er oppkalt etter oversetternes egen skytsengel, som ble født ca. år 342 i byen Stridon i Dalmatia (dagens Kroatia). Hieronymus er mest kjent for å være den første som oversatte Bibelen til latin. 

Hver høst arrangeres Hieronymus-dagen på skolen, og dette markeres blant studenter og lærere. Det har vært tradisjon å invitere foredragsholdere og andre aktuelle aktører denne dagen. Blant annet kommer det ofte folk fra oversetterbyråer og offentlige institusjoner som forteller om hvordan hverdagen som oversetter er. 

Her får studentene en utmerket mulighet å knytte kontakter og lære om det fremtidige yrket sitt. 

Linjeforeningen arrangerer sosiale sammenkomster for oversetterstudentene, men knytter også bånd til næringsliv og samfunn. Studietur til Oslo blir arrangert hvert år for studentene på sisteåret, hvor de besøker forskjellige bedrifter og offentlige institusjoner. Dette gir studentene et realistisk innblikk i oversetterens hverdag, samt fremtidige jobbmuligheter. Studentene besøker både oversetterbyrå, samt offentlige institusjoner som ansetter oversettere.. I tillegg kan studentene knytte viktige kontakter i næringslivet.

No comments