Har du lyst til å engasjere deg og utgjøre en forskjell?

Har du lyst til å engasjere deg og utgjøre en forskjell?

Så flott! For nå er det ikke lenge til studentvalg til Studentparlamentet og fakultetsstyrene! Valgene holdes i perioden 19. – 30. oktober. Det er nær 60 representanter som skal velges. Fristen for å stille som kandidat er 5. oktober.

For our english readers, see bottom of article ↓

bilde-av-Kristiansand-campus

 

To valg skal gjennomføres

Det skal velges studentrepresentanter til disse vervene ved studentvalget i oktober:

Studentparlamentet: Dette er det øverste organet til Studentorganisasjonen i Agder (STA). Studentparlamentet behandler saker som omhandler studentenes velferd, økonomiske, sosiale og faglige aspekter. Organet velger også representanter til alle råd, styrer og utvalg ved UiA, SiA og STA.

Fakultetstyrene: Dette er det øverste organet til fakultetene og lærerutdanningene. Fakultetsstyrene og styret for lærerutdanningene har et overordnet ansvar for at virksomheten ved fakultetene og lærerutdanningene holder høy kvalitet.

Valget vil bli utført i FRONTER.

Noen datoer som er vell verdt å merke seg

21. september: Formell utlysning av valgene ved melding i Fronter og e-post til alle studentene

21. september – 5. oktober: Fristperiode for å fremme kandidater

5. – 30. oktober: Valgkamp- og stemmeperiode

Det skal velges nærmere 60 representanter

Totalt skal nærmere 60 studentrepresentanter og vararepresentanter velges i årets studentvalg. Under finner du en en oversikt over de som skal velges, fordelt på/fra fakultetene:

Fakultet for samfunnsvitenskap

Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).

Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Handelshøyskolen ved UiA

Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).

Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Fakultet for helse og idrettsvitenskap

Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).

Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).

Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Fakultet for kunstfag
Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).

Til Studentparlamentet: To representanter og to vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Fakultet for teknologi og realfag

Til fakultetsstyret: Det skal velges to representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).

Til Studentparlamentet: Fem representanter og fem vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

Lærerutdanningene

Til Styret for lærerutdanningene: Tre representanter og tre vararepresentanter.

Til Studentparlamentet: Fire representanter og fire vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn – velges.

 

Vi håper mange studenter ønsker å stille til valg og bli med å gjøre UiA til et bedre universitet!

Du kan laste ned kandidatskjema her.

Har du noe spørsmål er det bare å sende en e-post til oss på sta@stastudent.no

—————————————————————————————————

For our english readers:

Do you want to get involved and make a difference at our University?

Thats great! Because it is not a long time before the student elections to the boards of the university’s five faculties and it’s Teacher Education unit, AND to the Student Parliament begins!

The elections will be held during the period 19. -30. of October, where close to 60 representatives will be selected. The deadline to run as a candidate is 5th of October.

The election will be carried out in the learning platform FRONTER.

Take note of these dates:

September 21: The election period starts
September 21 – October 5: Candidates must come forward and enter their names
October 5 – 30: The election period

We hope many students want to stand for election and join us to make UiA a better University!

You can download an english version of the candidate form here.

If you have any questions just email us at sta@stastudent.no

No comments