Guttekoret Bondebrølet

Guttekoret Bondebrølet

Guttekoret Bondebrølet. I en studenttilværelse er det viktig å sikre utenomfaglige miljøer. Dette er noe ”Brølet” har tatt ansvar for i snart 20 år. Vi er en gjeng driftige odelsgutter (eller ikke) som møtes i ny og ned (sic) for hyggelig samvær og forsøk på sang. Vi er ute etter medlemmer som de siste 300 år kan spores tilbake til en gård, som besitter sangstemme eller ei. ”Brølet” er ett av av flere kor som holder til på Stiften (bygg 20) på universitetområdet. Stikk innom oss på stand under studiestartfestivalen eller ring Storbonde Thomas på tlf. 97592493 om du vil vite mer!

PS. Trallemannen har kommet.

We are the Boys Choir Farmers’ Roar and we want you to join us. Dial 97592493 and see what happens.

 

No comments