Februarnytt fra STA-styret

Februarnytt fra STA-styret

Vi er allerede godt i gang med årets første vårmåned, og det er på tide med en liten oppdatering på hva styret jobbet med i februar. Andre møte i Studentparlamentet er overstått, og på agendaen sto blant annet diskusjon rundt vedtekter og politisk måldokument.

Måneden har vært preget av styringsdokumenter, som alle skal behandles før 31. mars i følge dagens vedtekter. Disse har blitt diskutert både på styremøter, og på møtet i Studentparlamentet (SP). Styret sin jobb har vært å gå gjennom vedtektene, valgreglementet og økonomireglementet. Vi har kommet med egne endringsforslag, og behandlet endringsforslag som har kommet inn blant annet fra representanter i SP. På marsmøtet fremmes styrets innstillinger, og med bakgrunn i dette skal parlamentet votere og forme dokumentene slik de ønsker. Det er Studentparlamentet som sitter med makten til å ta de endelige avgjørelsene.

Vårt fjerde, og siste, styringsdokument – politisk måldokument – har blitt behandlet av en politisk komité som ble valgt på månedens møte i Studentparlamentet. Denne har bestått av to medlemmer fra STA-styret (Mirela og Christine), tre representanter fra studentparlamentet og to tillitsvalgte. Komitéen har hatt flere møter og jobbet godt sammen for å lage et forslag som legges frem for parlamentet på marsmøtet.

12214_10153018450938762_3515069909408063213_n

Helt i begynnelsen av måneden dro nestleder og leder på besøk til Universitetet i Stavanger, for å utveksle erfaringer med representanter fra Studentorganisasjonen StOR – en organisasjon som er svært lik STA.

Styret har også arrangert seminar for SP-representanter som ikke var på oppstarten i Danmark, og for studentrepresentanter i andre råd, styrer og utvalg ved UiA. Der fikk de blant annet en innføring i STA sin politikk. En god basiskunnskap er avgjørende for at studentene skal ha den sterkeste stemmen ved universitetet.

Det har vært en roligere måned både for undertegnede (Charlotte) og Mari. Førstnevnte har vært igjennom semesterets første eksamensperiode og fått unnagjort to hjemmeeksamener på rekke og rad. Mari har vært en tur i Tyskland. I tillegg har hun jobbet med høring til UiA omkring kartlegging av tillitsvalgte ved universitetet. Denne har ikke kommet enda, men det vil skje i løpet av mars måned. Hun har også jobbet med organisering av tillitsvalgtråd i godt samarbeid med SP. Årets parlament har valgt å bruke mer midler på profilering enn tidligere, og informasjonsansvarlig har derfor blant annet hatt ansvaret for design av en messevegg vi kan ha med oss når vi står på stands. I tillegg har sosiale medier og hjemmesiden fått litt oppmerksomhet.

Både Mirela og Christine har som nevnt sittet i politisk komité, og brukt mye tid på å utforme et nytt forslag til politisk måldokument sammen med resten av komitéen.

1513680_10153021318438762_7727521638394984088_n

Mirela har også vært på rektorlunsj og møte med studentbarometeret (mer om studentbarometeret kan du lese hvis du klikker her) sammen med Ruben. Hun har også vært på ISFiT Parliament i Trondheim (bildet), hvor det ble vedtatt en resolusjon som sendes til FN for å redusere korrupsjon. Videre har hun vært i med møte med Internasjonal Avdeling angående Study Abroad day 18. mars. Denne dagen vil studenter som skal på utveksling få informasjon, samt mulighet til å spise pizza og mingle med de internasjonale studentene. Hun er også med i universitetets komité som skal planlegge internasjonaliseringen på UiA de neste fire årene. Arbeidet startet i februar, og fortsetter i mars. Sist, men ikke minst, har hun vært med på forarbeid til Landsmøtet i Norsk Studentorganisasjon (NSO) – som er Norges viktigste studentpolitiske arrangement.

På februarmøtet i SP ble det altså valgt 10 delegater, som skal representere UiA på dette landsmøtet som går av stabelen i April. Ruben, Tine og Christine er også med på dette forarbeidet. Tine har også stilt til valg til Arbeidsutvalget i NSO. I den forbindelse har hun vært i Oslo, og ser spent frem mot valget som vil foregå på landsmøtet. Videre har hun vært på møte i Samarbeidsrådet, som er et organ for ledelsen ved utdanningsinstitusjonene i Kristiansand, Kristiansand kommune og STA/Studentrådet. Hun har diskutert kollektivprisene med AKT, og det jobbes mot å få innført sonekort slik at prisen blir lavere. Hun har også vært en tur innom Trondheim på Landsstyremøte, og vært i møter i forskningsutvalget ved UiA.

Ruben brenner for praksis i alle utdanninger, og er godt i gang med planleggingen av «Studentenes Utdannings- og Kunnskapsutviklingskonferanse – samfunnet, næringslivet og akademia«. En konferanse som vil gå av stabelen i mai. Mer informasjon om dette kommer når det nærmer seg. Videre har han vært med å utlyse rektorvalget, som også finner sted i mai. Utlysning med all nødvendig informasjon finner dere her. Mye tid har også blitt brukt på gjennomgang av politisk måldokument og vedtekter.

Christine har i tillegg til politisk komité og forarbeid til landsmøtet begynt på arbeidet med studiestart i samarbeid med ulike aktører – UiA v/ servicetorget, SiA, Fadderstyrene osg studentaktiviteter.

Sist, men ikke minst: Mellom møter og alt det faglige har STA-styret og Studentparlamentet vært på sin årlige tur til CB-kjelleren.

No comments