Er vi egentlig så fornøyd?

Er vi egentlig så fornøyd?

Dette leserinnlegget sto først på trykk i Agderposten mandag 13. Februar 2016.

 

Onsdag 8. februar skriver Agderposten at norske studenter er godt fornøyd med utdanningen sin.

Det er ingenting som er bedre enn at norske studenter er fornøyd med den utdanningen de tar. Likevel er det noe som skurrer når Studiebarometeret for fjerde år på rad viser at studenter igjen er misfornøyd med den veiledningen og oppfølgingen de får. Universitetet i Agder er intet unntak. Student-Norge har lenge etterlyst flere tiltak for å bedre dette, og nå må utdanningsinstitusjonen ta problemet på alvor.

Begrunnelse

Hva betyr egentlig den karakteren du fikk på eksamen? Hvorfor fikk du C og ikke B? En god begrunnelse både sikrer og bedrer studentenes læringsutbytte, og kan i neste omgang være med på å løfte studentenes resultater.

At mennesker som utøver en eller annen form for offentlig myndighet ikke begrunner sine enkeltvedtak tilhører unntakene. Det er derfor på sin plass at sensorer oppnevnt av offentlige universiteter og høyskoler også begrunner sine enkeltvedtak, i denne sammenheng eksamenskarakteren som settes.

Faglig mentorordning

Oppfølging bør ikke kun skje når eksamen er fullført og eksamensperioden er over. For å sikre best mulig oppfølging gjennom hele studietiden bør en ordning med faglige mentorer for studenter på plass. Studenter kan også ta ansvar for egen veiledning ved å hjelpe hverandre. Studenter vil kunne ha nytte av veiledning fra en student som har vært gjennom det samme en gang tidligere, som derfor kan fungere som en ressursperson og følge opp den faglig progresjonen.

Gjennom en faglig mentorordning tar studentene selv ansvar for å bedre veiledning og oppfølgning. Det betyr ikke at utdanningsinstitusjonene kan hvile av den grunn. De må ta sitt ansvar. Vi foreslår at de starter med å innføre automatisk begrunnelse på eksamen!

 

Helene Vedal – Nestleder
Kristian Bakken – Fagpolitisk ansvarlig
Studentorganisasjonen i Agder

 

 

No comments