Engasjement – både lokalt og nasjonalt

Engasjement – både lokalt og nasjonalt

Du som student er del av en større ramme, og har mange ivrige studentrepresentanter og valgte som kjemper din sak hver eneste dag, både lokalt og nasjonalt. I ulike komiteer, utvalg og styrer sitter de, og har et mål for øye, studentenes beste. For du er en del av en viktig gruppe, det er studentene som er framtidas arbeidskraft, og dine forutsetninger for å lykkes må forsvares, hver eneste dag.

 

Nasjonalt er de ulike vervene samlet i Norsk Studentorganisasjon (NSO).  NSO er den største interesseorganisasjonen for studenter i Norge, og Studentorganisasjonen i Agder (STA) er et av 44 medlemslag. Totalt representerer man over 200 000 studenter, som en paraplyorganisasjon for studentdemokratier ved høyskoler, universiteter og vitenskapelige høyskoler i Norge. Her er altså også du medlem, som semesterregistrert student ved Universitetet i Agder. Akkurat nå kan du stille til mange ulike verv i nettopp NSO, som skal velges av Landsmøtet i slutten av april.

 

 

Lokalt er de ulike vervene i råd, styrer og utvalg knyttet til STA. Det er mange verv som skal fylles og allerede nå er det lurt å undersøke hva de ulike vervene handler om. Valget tar sted på Studentparlamentsmøtet i mai.

 

Hvor vil jeg med dette? Jo, jeg ønsker å oppfordre nettopp deg til å ta ansvar, stille til verv, både lokalt og nasjonalt. Som student kan du bringe din kunnskap og kompetanse til bords, og bidra til en bedre hverdag for ditt studie, ditt fagområde og det du interesserer deg for. Dessuten, vil du få nye kontakter, et større nettverk og mange gode venner.

 

Finner du dette interessant hører vi i STA, og NSO, gjerne fra deg. Her, på våre og  hos NSO – student.no vil du finne mer informasjon, og vi er selvsagt også alltid tilgjengelig for spørsmål.

 

 

Øyvind Berdal

Leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA)

 

No comments