Endelig er årets valgavis her! #studentvalget

Endelig er årets valgavis her! #studentvalget

Valgavis2015-featured-image

I perioden 17.-28. oktober må du bruke stemmeretten DU har som student, og stemme frem de kandidatene du mener skal representere studentene på ditt fakultet/avdeling. 

Studentparlamentet tar stilling til saker som i stor grad påvirker deres egen studiehverdag, både faglig, sosialt, økonomisk og velferdsmessig. Derfor er det viktig at du stemmer frem studenter som du vil skal tale din sak!

Du stemmer enkelt i Fronter, ved hjelp av 4 enkle steg:
1. logg inn på Fronter
2. velg «vis romliste»
3. Velg «valglokale…..»
4. Stem!
Du kan lese om alle kandidatene her: valgavis2016

 

No comments