Debattmøte med ordføreren

Debattmøte med ordføreren

Kristiansand kommune og ordfører Arvid Grundekjøn inviterer til åpent debattmøte om fusjon mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark. 

Etter en vellykket debatt med studentene i april, er det nå ordføreren som tar ordet. De to institusjonene skal ta stilling til saken i juni, og dette blir derfor en av de siste mulighetene til å delta i debatten. På møtet vil ordføreren presentere sitt syn i saken, deretter vil rektor Torunn Lauvdal og tidligere rektor Knut Brautaset innlede debatten, før det åpnes for kommentarer og innspill fra salen.

For studenter og andre interesserte er dette en ypperlig mulighet til å påvirke beslutningstakerne rett før det skal fattes et endelig vedtak i juni. Vi oppfordrer derfor så mange som mulig til å møte opp og dele sine argumenter!

Sted: Rådhuskvartalet, atriet
Tid: Torsdag 22. mai kl. 17.30

Det vil bli servering av kaffe og te.

Vel møtt!

No comments