DE VIL VÆRE MED Å GJØRE UIA BEDRE

DE VIL VÆRE MED Å GJØRE UIA BEDRE

28 tillitsvalgte tar denne våren emnet ORG123 – et fag for tillitsvalgte ved UiA.

Emnet ORG123 gis for andre år på rad og skriver seg inn i tillitsvalgtboka som et av flere viktige tiltak for å stadig forbedre studentmedvirkningen på Universitetet i Agder.

Emnet skal gi deltakerne økt kunnskap om hvordan ulike typer tillitsverv kan utføres og hvordan studenttillitsvalgte slik kan øke sin mulighet for innflytelse i offentlige eller private kunnskapsorganisasjoner. Emnet skal belyse demokratiets virkemåte både på generelt grunnlag og særlig på et universitet.

Det er ingen tvil om at dette er viktig for UiA, og kanskje enda viktigere for studentene.

– Vi er avhengige av at våre tillitsvalgte kjenner til både lovverket og rettighetene de har i møte med institusjonen, sier tillitsvalgtansvarlig Kai Steffen Østensen.

Emnet har spennende foredragsholdere fra Handelshøyskoen og ledelsen ved UiA. Torunn S. Olsen er koordinator for emnet.

No comments