#begrunnelse

#begrunnelse

Etter initiativ fra studentrepresentantene i Studieutvalget vedtok Studentparlamentet 28. April resolusjonen #Begrunnelse,  hvor de krever at UiA skal innføre en ordning der studentene får automatisk begrunnelse ved gitt karakter.

 

Automatisk begrunnelse er en sak som flere studentdemokratier i Norge har vært engasjert i det siste året, men det er etter resultatene fra Studiebarometeret 2015 at engasjementet virkelig har skutt i været.

– Studiebarometeret viser at studentene er minst fornøyd med individuell tilbakemelding og faglig oppfølging. Vi mener at automatisk begrunnelse er et tiltak for å bedre dette, sier Silje W. Hammerstad og Helene Vedal, henholdsvis leder og nestleder av Studentorganisasjonen i Agder (STA).

 

Studentparlamentet sier i sin resolusjon at en bokstavkarakter i seg selv kun sier noe om hvordan man ligger an, og ikke noe om hva som kan forbedres til en eventuell neste gang.

– Det er viktig at læringsprosessen ikke stopper ved endt eksamen. Og derfor er det viktig at man får en tilbakemelding på det arbeidet man har gjort, sånn at man har mulighet til å forbedre seg til neste eksamen, fortsetter Hammerstad.

– Det er viktig at en begrunnelse kommer automatisk sammen med karakteren. På dette tidspunktet har ikke studentene begynt å fordype seg i et nytt emne, og er derfor mer mottagelig for tilbakemelding, avslutter Vedal.

 

Studentparlamentet mener også i sin resolusjon at det skal innføres klare retningslinjer for hva en slik begrunnelse skal inneholde, slik at tilbakemelding blir nyttig og av god kvalitet.

Les hele resolusjonen her.

No comments