Arendalsuka 2016 – En STA oppsummering!

Arendalsuka 2016 – En STA oppsummering!

29085512065_767f391455_o (1)

 

Forrige uke gikk Arendalsuka av staben i Arendal. Uka er et uformelt dansegulv og en viktig møteplass for ledere i politikk og næringsliv, media og befolkningen. STA var selvfølgelig tilstede!
 

Hele STA-styret var på plass i Arendal allerede tirsdag kveld. Norsk Studentorganisasjon og Ansa arrangerte i tradisjon tro Studentnach, hvor flere studentpolitikere og ungdomspolitikere var samlet. Temaer som ble løftet var kompetanse, omstillingsevne og fremtidens arbeidsliv, med oljeprisfall og høy arbeidsledighet som bakteppe. Det ble en spennende debatt, og twitter-hashtaggen #studentnach ble flittig brukt. Du bør sjekke den ut!

Onsdag morgen deltok vi på UiA sitt arrangement «Tillit som ressurs». Rektor på NMBU holdt her en god innledning, og snakket mye om hvordan man kan bygge tillit på universitetet basert på respekt, rettferdighet, opplevd fellesskap og stolthet i jobben. Man må ha tillit til evalueringene og god læring skjer gjennom personlig engasjement og interesse for læring. Dette er noe spesielt tillitsvalgtansvalig, Clare, tar med seg inn i sitt abreid.

I pausene mellom seminarer og debatter ble det tid til å øve på mingleferdighetene. Og det som er gøy under Arendalsuka er at man stadig dumper på relevante politikere og andre personer det er viktig å holder seg inne med. Helene og Kai Steffen fikk til og med noen minutter med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

arendalsuka

Helene var også tilstede under en debatt med tittelen «Universitetene og arbeidslivet- på samme lag?». Etter debatten å dømme var det tydelig at universitetene og arbeidslivet ikke er på samme lag. Noe de kanskje bør være?

Kai Steffen deltok på debattmøtet «STOPP MOBBING», arrangert av Høyskolen i Oslo og Akershus. Barneminister Solveig Horne åpnet debatten, mens helseminister Bent Høie, leder av Utdanningskomiteen på Stortinget Trond Giske og barneombud Anne Lindboe satt fokus på mobbingen som en utfordring – og ikke minst hvordan vernet av både mobber og mobbeoffer ivaretas. For studenter som kommer direkte fra videregående inn på høyere utdanning kan det være en del av bagasjen de tar med seg, og da er det viktig med et velfungerende sikkerhetsnett på UiA.

Torsdag ettermiddag sto Helene og Sunniva på stand med UiA. Både for å snakke opp universitetet, men også for å snakke opp STA og vise oss frem.

Kai Steffen deltok på partilederdebatten sammen med blant annet rektor Frank og universitetsdirektør Seunn senere på kvelden.

Kort oppsummert: noen fantastiske dager med mye faglig påfyll og sosialt gøy sammen med andre nasjonale studentpolitikere!

 

Publisert 22.08.16

 

No comments