Aprilnytt fra STA-styret og STA Grimstad

Aprilnytt fra STA-styret og STA Grimstad

12214_10153018450938762_3515069909408063213_n

Vi er i mai, og det er tid for aprilnytt.

Måneden startet med påskeferie, og kontoret var derfor stengt i begynnelsen av måneden.

17. – 19. april dro halve STA-styret med Agderdelegasjonen på landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon (NSO) i Lillestrøm. Tine, Ruben og Christine. Her ble Tine valgt inn som en av to fagpolitisk ansvarlige i arbeidsutvalget til NSO, og Ruben ble valgt inn i Sentralstyret som erstatter det nåværende Landsstyret. Rekordmange UiA-studenter ble i år valgt inn i nasjonale verv. Under ser dere bilde av hele gjengen som var i Lillestrøm.

11011776_10153189295288762_3127825341735012026_n

Ruben har også vært i møte med DDU (Det Digitale Universitet), og fått gjennom en satsning på MOOCs (Store, åpne nettbaserte kurs), noe ledelsen så langt har vært tilbakeholden på. Videre har han i samråd med studentlederne ved  NLA og Ansgarskolen gjort et intensjonsvedtak med sikte på å legge ned Velferdstinget med virkning fra 1. juli. Dette med bakgrunn i at det nåværende tinget ikke har fungert særlig bra. I tillegg til landsmøtet har han deltatt på det fjerde landsstyremøtet. Han har også jobbet mye med forberedelser til studentkonferansen som går av stabelen allerede i neste uke. For billetter og program til denne kan dere klikke dere inn her. Det skjer i Kilden 13. mai. Rektorvalget går av stabelen 6. – 13. mai, og han har derfor også jobbet med et par arrangementer STA skal ha i forbindelse med dette: Rektordebatt i Grimstad og Rektorgrilling i Kristiansand. Mer informasjon om dette finner dere på facebooksiden vår.

Undertegnede (Charlotte) har i tillegg til å forfatte denne månedlige rapporten brukt mesteparten av arbeidstiden på å spre informasjon om det kommende valget. 20. mai skal Studentparlamentet som kjent velge nye representanter til STA-styret og en rekke mindre RSU-verv. I den forbindelse har jeg laget en egen valgside, som dere finner her. Jeg har også jobbet med profilering av studentkonferansen sammen med Ruben. Videre har jeg spilt inn en liten promovideo sammen med Tine og Mari. Hjemmesiden har blitt satt litt på vent pga. litt krøll på tråden – men den skal uten tvil få seg en real makeover før min tid i STA er over. Jeg har også begynt så smått og tenke gjennom overlapp med nytt styre og opplæring av den heldige som får overta mitt verv – og sørge for at STA kommer seg opp og frem og blir enda mer synlig.

I tillegg til landsmøtet har Tine jobbet mye med oppfølging av en resolusjon om varierte læringsmetoder, som ble vedtatt av Studentparlamentet på aprilmøtet. Hun har fått mange gode tilbakemeldinger, og det har blitt et viktig tema i rektordebattene. Hun har også hatt møter med studieleder på LU om resolusjonen og dens tilknytning til lærerutdanningene – og hvordan den kan følges opp av avdelingen. Videre har hun begynt på forberedelsene til overlapp og jobbet med informasjon til ny nestleder i juni. Mirela har blant annet vært på landsmøtet til SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond), og vært i kontakt med en rekke aktører omkring konferanser og arrangementer om internasjonalisering.

Christine har gjennomført fellesrådsmøte med alle studentaktivitetene på begge Campus. Hun har vært i møter tilknyttet studiestart, både om MOT-fadderordningen og et samarbeidsmøte mellom ulike aktører knyttet til studiestart. Videre har hun rådet ulike studentaktivitet om hvordan man best gjennomfører en generalforsamling. Mari har vært i møte med referansegruppen for kvalitetssikringssystemet (et av vervene det skal velges nye representanter til på valgforsamling 20. mai). Hun har hatt møte med valgkomiteen i forbindelse med det kommende valget, og hun har jobbet videre med kartlegging av tillitsvalgte.

Kim Richard, leder for lokalavdelingen i Grimstad, har deltatt på tillitsvalgtrådet for Teknologi og realfag, hvor han informerte om hva som er nytt fra STA sin side angående campus Grimstad. Han har også på landsmøtet i NSO som en del av Agderdelegasjonen. Han har også jobbet sammen med resten av avdelingen med å innhente kandidater til valget som nærmer seg. Videre har lokalavdelingen jobbet med å kartlegge hvilke studieråd som eksisterer ved campus i Grimstad.

Eksamenstiden er i gang for de aller fleste, og vi kan informere om ekstra leseplasser på begge campus fra neste uke.

11054860_10152993493283743_467104369939998655_n

Vi ønsker alle lykke til i eksamenstida – husk å ta gode pauser!

 

No comments