5 korte med ny lokalleder STA-G, Henrik Bowitz

5 korte med ny lokalleder STA-G, Henrik Bowitz

I starten av desember ble Henrik Bowitz ny lokalleder i STA-Grimstad. Bli litt mer kjent med han her.

 

Henrik Bowitz, ny STA-Grimstad leder.

Henrik Bowitz, ny STA-Grimstad leder.

 

Hvem er du?

Navn: Henrik Bowitz.

Alder: 22 år.

Virkeperiode: 2015-2016[ut juni].

 

Hvorfor ønsket du å bli STA-Grimstad leder?

Først og fremst ønsker jeg å fremme campus Grimstad. Jeg ser også dette som en spennende utfordring for meg selv.

 

Har du noen konkrete mål for STA-Grimstad?:

Mitt mål med STA-Grimstad er å få en god dialog og et godt samarbeid med STA Kristiansand.  Og lage en bedre dialog med studentaktivitetene og linjeforeningene i Grimstad. Jeg ser linjeforeningene og emnerapporter som et viktig ledd for å kunne evt. få forbedring av studiet. Og studentaktivitetene er et viktig ledd for et godt studentmiljø.

 

Hvorfor er det viktig at Grimstad har en egen lokalavdeling?

Det er viktig for Grimstad å ha en egen lokalavdeling for å fremme saker som gjelder spesielt Grimstad. Og for å ha en lokal kontakt.

 

Hva gjør du i tillegg til vervet?

I tillegg til mitt verv studerer jeg bachelor ingeniør elektronikk.

No comments