Studentorganisasjonen i Agder (STA)

  • Vår oppgave er å arbeide for studentenes interesser, det være både de faglige, sosiale, økonomiske og velferdsmessige interessene
  • Vi organiserer over 12.000 studenter, og er paraplyorganisasjon for en rekke studentaktiviteter
  • STA er det offisielle høringsorganet inn mot Universitetet i Agder (UiA)